Tekst en uitleg

Jeroen Kersouw is schilder, tekenaar en graficus.

De schilderijen van Jeroen Kersouw worden bevolkt door veel vogels, en creaties die daar op lijken. Het zijn dieren met menselijke trekjes. Humor speelt een belangrijke rol. Verlangen en melancholie zijn niet ver weg.

De schilderijen zijn gemaakt met olieverf. Er gaan gemakkelijk 6 tot 10 lagen transparante verf over elkaar heen, en zijn dus heel bewerkelijk. Het effect daarvan is een enorme kleurdiepte en kleurvariatie. Kersouw heeft de materialenkennis om dit zo te maken.

De tekeningen zijn vaak in zwart-wit. De kijker wordt meegenomen naar een situatie, of het begin van een verhaal of visueel gedicht.

In de linoleumsnedes speelt tekst in het beeld een belangrijke rol, en ze vloeien voort uit de tekeningen.

De linoleumsnedes zijn op zeker moment verzelfstandigd. D.w.z. dat niet de afdruk van de plaat gebruikt wordt, maar de ingesneden linoleumplaat zelf. Zo wordt het een reliëf-plaat, die rondom een schilderij gezet wordt als omlijsting.

———————————————————————————————————————————-

Jeroen Kersouw groeide op in Bergen op Zoom, in een katholiek-Brabantse omgeving, met het alom aanwezige stoet en spel van carnaval, optochten en bourgondisch leven. Alleen, bij Kersouw thuis waren ze best kerkelijk protestant. Dus: bijbelkennis vergaren, en betekenis onderzoeken, wat is het grotere verhaal en thema? En zo is er een bijzondere wereld ontstaan waarin taligheid versus het beeld een plaats gekregen heeft in het werk van Kersouw. Waarheidsbevinding tegenover het imaginaire. Carnavalsmuziek en Bach. Laissez-faire naast ja = ja, nee = nee. Soms botst dat. Soms komt het mooi samen.

Voor de kunstenaar Jeroen Kersouw komen deze twee werelden samen in de schilderijen en grafiek. Het is een samengaan van hoofd en hart. Tekst en betekenis is belangrijk, en tegelijkertijd is er de vrijheid om afwijkend te zijn in de weergave van de werkelijkheid, met milde spot. Niet al te serieuze kunst alstublieft, maar wel met overgave gemaakt.

Storytelling is een verbindende factor in deze twee werelden. Het vertellen van verhalen verbindt, geeft richting, vormt een basis. Het werk verleidt om zelf een verhaal te maken, altijd met een open einde.

Jeroen Kersouw (1966) woont en werkt in Middelburg en Vlissingen.